TRUNG TÂM TIN HỌC BÁCH KHOA

Thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo dịch vụ, hợp tác hoặc liên kết đào tạo dịch vụ trong lĩnh vực CNTT. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận, chứng chỉ tin học trình độ quốc gia cho các thí sinh thi đạt tại các kỳ thi của Trung tâm theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

ĐÀO TẠO CNTT

Triển khai chương trình đào tạo, cấp chứng nhận CNTT khác.

DỊCH VỤ CNTT

Cung cấp hoạt động, dịch vụ về CNTT theo nhu cầu của xã hội.

THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH

TIN TỨC