Hướng dẫn sử dụng Hệ thống tác nghiệp BKCIT

29/07/2023 21:57:23

Hướng dẫn sử dụng hệ thống BKCIT

0:00 Intro BKCIT 0:12 Mục lục 0:41 Vào hệ thống đăng ký sát hạch 1:23 Đăng ký sát hạch chứng chỉ ứng dụng CNTT 2:23 Đăng ký lớp ôn thi cho đợt thi 2:45 Đăng ký lớp ôn thi (cá nhân) 3:48 Đăng ký lớp ôn thi (nhóm) 5:13 Xác thực CMND/CCCD 6:20 Xem danh sách đợt thi đã đăng ký 6:44 In hồ sơ 7:29 Đăng ký ca thi 8:24 Xem danh sách lớp ôn đã đăng ký 8:41 Lấy mã QR Code khi thanh toán thành công 9:13 Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân 9:44 Thoát khỏi phần xác thực