Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản và Nâng cao

28/07/2023 17:47:25

1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT là gì?

+ Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).

+ Đây là Chứng chỉ tin học quốc gia mới (thay cho Chứng chỉ Tin học A, B trước đây) và bao gồm 02 cấp độ: Cơ bản và Nâng cao.

 

2. Những đối tượng nào nên thi để lấy chứng chỉ này?

Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản và nâng cao là cần thiết đối với học sinh, sinh viên (cần hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm) hoặc viên chức, công chức nhằm hoàn thiện hồ sơ thi nâng hạng, thi nâng bậc, chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

3. Cần học và thi những phần nào để đạt Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản?

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chứng chỉ cơ bản bao gồm 6 Module:

– Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01)

– Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)

– Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03)

– Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04)

– Trình chiếu với MS Power Point (IU05)

– Sử dụng Internet cơ bản (IU06)

 

4. Cần học và thi những phần nào để đạt Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao?

+Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định 09 module như bên dưới đối với Chuẩn sử dụng CNTT nâng cao.

+Thí sinh cần đủ 2 điều kiện: (i) Đã có Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (nêu trên) + (ii) Thi và đạt tối thiểu 03 trên 09 Module nâng cao (bên dưới) để được cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao.

– Xử lý văn bản nâng cao (IU07)

– Sử dụng bảng tính nâng cao (IU08)

– Sử dụng trình chiếu nâng cao (IU09)

– Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (IU10)

– Thiết kế đồ họa hai chiều (IU11)

– Biên tập ảnh (IU12)

– Biên tập trang thông tin điện tử (IU13)

– An toàn, bảo mật thông tin (IU14)

– Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án (IU15)