2.Thi

Thông báo lịch thi sát hạch chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản – Nâng cao tháng 4/2017

2.Thi

TRUNG TÂM TIN HỌC BÁCH KHOA là đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn của ĐIỀU 9, Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Thí sinh chỉ cần đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thì có thể tham gia sát hạch chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao (Không phân biệt thí sinh đã học tại TRUNG TÂM hay TỰ DO).