1
Bạn cần hỗ trợ?

Tra cứu CC CNTT nâng cao

  • Đây là hệ thống xác thực thông tin cấp CC ứng dụng CNTT nâng cao của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.

Để thực hiện đề nghị xác thực thông tin đã được cấp Chứng chỉ, Quý vị vui lòng Nhấn CTRL + F và nhập 1 trong 2 thông tin sau đây của người được cấp Chứng chỉ: Số hiệu chứng chỉ hoặc Số vào sổ cấp chứng chỉ (được ghi ở dòng dưới cùng trên chứng chỉ).