Thông báo sát hạch chuẩn CNTT cơ bản – nâng cao tháng 4/2017

Banner thông báo sát hạch tháng 4/2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch

chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao đợt tháng 4/2017

 

  • 1.     Cơ sở pháp lý:

-         Quyết định Số 407/QĐ-ĐHBK ngày 28/10/2016 của Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành “Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo đại học”.

-         Quyết định Số 606/QĐ-ĐHBK ngày 28/12/2016 của Trường Đại học Bách khoa về việc “Giao nhiệm vụ choTrung tâm Tin học Bách khoa triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng và sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản – nâng cao”.

  • 2.     Đối tượng dự thi, nội dung kỳ thi, sử dụng kết quả kỳ thi sát hạch:

-         Đối tượng đăng ký dự thi: Cán bộ và sinh viên trường Đại học Bách khoa và các đối tượng khác có nhu cầu.

-         Nội dung kỳ thi: Sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

-         Kết quả kỳ thi: Chứng chỉ ứng dụng CNTT do Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN ký, có giá trị toàn quốc trong hồ sơ xin việc, nâng bậc công chức. Đối với sinh viên Trường Đại học Bách khoa từ khóa 2015 trở về sau, được xét công nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

  • 3.     Tổ chức thi:
    1. Lệ phí thi:

                    i.       Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản:

-    Gồm 06 module cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT.

-    Sinh viên, cán bộ viên chức trường ĐH Bách khoa: 300.000 đồng/thí sinh/1 lượt thi.

-    Đối tượng khác : 400.000 đồng/thí sinh/1 lượt thi.

                 ii.       Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao:

-   Gồm các module: IU07-Xử lý văn bản nâng cao, IU08- Sử dụng bảng tính nâng cao, IU09- Sử dụng trình chiếu nâng cao

-   Sinh viên, cán bộ viên chức trường ĐH Bách khoa: 250.000 đồng/thí sinh/module/1 lượt thi.

-    Đối tượng khác: 300.000 đồng/thí sinh/module/1 lượt thi.

Đăng ký và nộp lệ phí thi:

-   Văn phòng Trung tâm Tin học Bách khoa, Phòng C106 – Khu C, trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN, từ ngày 03/4/2017 đến 13/4/2017.

-   Thời gian, địa điểm thi: Ngày 23/4/2017 tại Khu C – Trường ĐH Bách khoa.

  • 4.     Lưu ý:

-   Thí sinh xuất trình Chứng minh nhân dân trước khi vào phòng thi

-   Danh sách thí sinh các phòng thi, ca thi sẽ được đăng tại http://bkcit.dut.udn.vn/ từ ngày 18/4/2017. Nếu có thắc mắc về danh sách thi thí sinh liên hệ trực tiếp nhân viên Trung tâm theo số điện thoại: 0236.6519279-0905.190129.

-   Kết quả sẽ được đăng trên website: http://bkcit.dut.udn.vn/ trước ngày 05/5/2017.

ThongBao Thang4 500x680 Thông báo sát hạch chuẩn CNTT cơ bản   nâng cao tháng 4/2017

Thông báo sát hạch chuẩn CNTT cơ bản nâng cao tháng 4/2017

Các tin khác: