Lịch đào tạo

Lịch đào tạo Trung tâm Tin học Bách Khoa

Thời gian Tên khóa học Giảng viên
08/05/2017 Chuẩn CNTT cơ bản Nguyễn Văn Nguyên
Thời gian Tên khóa học Giảng viên
20/06/2016 Java

Chat với chúng tôi