Lập trình C cơ bản-nâng cao

GIỚI THIỆU

Khóa học “Lập trình C cơ bản & nâng cao” ra đời nhằm giúp các học viên những bước đi vững chắc trong việc xây dựng nền tảng thuật toán, cấu trúc dữ liệu lĩnh vực nghề nghiệp lập trình.

Khoá học được thiết kế thành 02 module: Lập trình C căn bản (64 tiết) và Lập trình C nâng cao và Cấu trúc dữ liệu (64 tiết), giúp Học viên tự tin hoàn thành Môn học, Đồ án, Bài tập lớn ở trường Đại học.

C++_2

HỌC VIÊN ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC

 • Chứng chỉ Lập trình C cơ bản & nâng cao của Trung tâm Tin học Bách Khoa.
 • Kiến thức vững chắc về Lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.
 • Hoàn thành các đồ án Môn học, Bài tập lớn tại trường .

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Điện Tử Viễn Thông.
 • Sinh viên các ngành khác (muốn học tốt môn Lập trình).

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Lập trình C căn bản (64 tiết)

 1. Các khái niệm cơ bản
 2. Kiểu dữ liệu cơ sở: Biến, hằng, biểu thức và các hàm thư viện C chuẩn
 3. Các câu lệnh rẽ nhánh:  if, switch
 4. Các câu lệnh lặp : for, while, do … while
 5. Hàm

– Khai báo và gọi hàm

– Hàm kiểu void và con trỏ

– Cách truyền tham số cho hàm, …

 1. Mảng một chiều

– Khai báo và khởi tạo mảng một chiều

– Nhập xuất mảng một chiều

– Con trỏ và mảng một chiều, …

 1. Mảng hai chiều

– Khai báo và khởi tạo mảng hai chiều

– Nhập xuất mảng hai chiều

– Con trỏ và mảng hai chiều, …

 1. Chuỗi ký tự

– Khai báo và khởi tạo chuỗi

– Các hàm nhập chuỗi và một số hàm thao tác trên chuỗi

 1. Cấu trúc

– Khai báo kiểu cấu trúc

– Mảng cấu trúc

– Khởi tạo và nhập xuất cấu trúc

 

Module 2: Lập trình C nâng cao và Cấu trúc dữ liệu (64 tiết)

 1. Tập tin
 2. Đệ quy

– Hàm đệ quy

– Hoạt động của một chương trình có cài đặt đệ quy

 1. Danh sách liên kết

– Danh sách liên kết đơn, kép

– Đặc điểm của danh sách liên kết

 1. Ngăn xếp

– Cài đặt ngăn xếp theo kiểu kế tiếp

– Cài đặt ngăn xếp theo kiểu liên kết

– Ứng dụng của ngăn xếp

 1. Hàng đợi

– Cài đặt hàng đợi theo kiểu kế tiếp

– Cài đặt hàng đợi theo kiểu liên kết

– Ứng dụng của hàng đợi

6. Bài tập lớn.

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC:

 1. Khóa học cơ bản: 800.000 đồng/ học viên.
  • ĐĂNG KÝ NHÓM >=3 học viên: 750.000 đồng/học viên
 2. Khóa học nâng cao: 800.000 đồng/ học viên.
  • ĐĂNG KÝ NHÓM >=3 học viên: 750.000 đồng/học viên

Chat với chúng tôi