1
Bạn cần hỗ trợ?

Khóa học Lập trình C cơ bản

Mô tả chung

Khóa học này dành cho các bạn chưa từng học lập trình, chưa nắm chắc về ngôn ngữ lập trình C hoặc mong muốn hiểu rõ lập trình và cơ chế xử lý trong máy tính có thể tham gia. Với phương pháp đào tạo ngược (Flipped Classroom) để giúp các bạn mới tiếp cận dễ dàng nhất, phục vụ cho phát triển chuyên sâu sau khóa học.

Kết thúc khoá học này, học viên sẽ:

 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình.
 • Có hiểu biết cơ bản về ngành Công nghệ Thông tin.
 • Tự định hướng để phát triển nghề nghiệp của mình trong ngành phần mềm.

Đối tượng tham gia

 • Đặc biệt dành cho Sinh viên năm 1 Trường Đại học Bách khoa
 • Tất cả mọi người yêu thích mảng lập trình, có thể không biết hoặc biết một ít lập trình.
 •  Học sinh, sinh viên, người đi làm ngành khác hoặc lập trình viên ngôn ngữ khác muốn nâng cao khả năng lập trình của mình.

Hình thức đào tạo

 • Giảng bài trên lớp.
 • Làm bài thực hành về nhà.

Thời gian học: 30 giờ

 • Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ

Học phí: 500,000 (VND) / học viên

Nội dung đào tạo:

Khai giảng

 • Định hướng (Orientation)
 • Cài đặt môi trường.
 • Các kiến thức lập trình về ngôn ngữ C.

Khai báo biến và nhập, xuất số, chuỗi trong C

 • Giới thiệu về kiểu dữ liệu
 • Biến, Cách khai báo biến
 • Nhập xuất số
 • Nhập xuất chuỗi:

Cấu trúc điều khiển trong C

 • Cấu trúc điều khiển: if… else
 • Lệnh switch … case

Cấu trúc vòng lặp

 • Lệnh For
 • Câu lệnh while
 • Câu lệnh do..while

Ngắt điều khiển break, continue, goto

 • Lệnh break
 • Lệnh continue
 • Lệnh goto

Hàm

 • Khai báo hàm trong c
 • Gọi hàm trong c
 • Tham biến, tham trị
 • Hàm đệ quy

Mảng 1 chiều

 • Các khái niệm liên quan đến mảng
 • Quản lý phần tử mảng một chiều

Mảng hai chiều – ma trận trong C

 • Khái niệm mảng hai chiều
 • Khởi tạo ma trận
 • Nhập xuất ma trận
 • Duyệt mảng hai chiều
 • Các phép tính đặc trưng của ma trận

Đọc – Ghi File trong C

 • Mở file trong C
 • Đóng file trong C
 • Ghi tới một file trong C
 • Đọc file trong C

Giảng viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy lập trình.