Khóa C++ cơ bản-nâng cao

GIỚI THIỆU

Khóa học “Lập trình C++ cơ bản & nâng cao” ra đời nhằm giúp các học viên những bước đi vững chắc trong việc xây dựng nền tảng thuật toán, cấu trúc dữ liệu lĩnh vực nghề nghiệp lập trình.

Khoá học được thiết kế trong 02 tháng (16 buổi) với đầy đủ các bài tập cơ bản & nâng cao của Lập trình hướng đối tượng C++, giúp Học viên tự tin hoàn thành Môn học, Đồ án, Bài tập lớn ở trường Đại học.

C++_2

HỌC VIÊN ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC

 • Chứng chỉ Lập trình C++ cơ bản & nâng cao của Trung tâm Tin học Bách Khoa.
 • Kiến thức vững chắc về Lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.
 • Hoàn thành các đồ án Môn học, Bài tập lớn tại trường về môn Lập trình C++.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Điện Tử Viễn Thông.
 • Sinh viên các ngành khác (muốn học tốt môn Lập trình hướng đối tượng C++).

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Các khái niệm cơ bản trong C++

 • C++ là gì ? Hướng dẫn cài đặt C++
 • Cú pháp C++ cơ bản, Comment,
 • Kiểu dữ liệu, Các kiểu biến, Phạm vi biến, Các kiểu Modifier
 • Hằng (Constant/Literal), Lớp lưu trữ, Toán tử
 • Vòng lặp, Lệnh IF, Else, Switch, Hàm,
 • Number, Mảng (Array), Chuỗi (String),
 • Con trỏ, Tham chiếu, Date & Time
 • Input & Output cơ bản
 • Cấu trúc dữ liệu (Struct)

Lập trình hướng đối tượng trong C++

 • Hướng đối tượng trong C++
 • Lớp & Đối tượng
 • Tính kế thừa
 • Nạp chồng (Overloading)
 • Tính đa hình
 • Tính trừu tượng
 • Tính bao đóng
 • Sử dụng Interface.

Lập trình C++ nâng cao

 • File I/O và Stream
 • Xử lý ngoại lệ
 • Bộ nhớ động
 • Namespace
 • Template
 • Preprocessor (Bộ tiền xử lý)
 • Xử lý tín hiệu
 • Đa luồng (Multithread)

Bài tập lớn Lập trình hướng đối tượng C++: hoàn thành 1 ứng dụng / chương trình, có đầy đủ thể hiện của các phần học nêu trên (tạo đối tượng, truy cập dữ liệu / file, dùng interface,….), qua đó giúp Học viên hoàn thành đồ án môn học, thi môn, bài tập lớn v.v… Học viên lựa chọn (hoặc làm cả 2):

 • Phần mềm quản lý
 • Game đơn giản

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC:


Chat với chúng tôi