1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới thiệu

 

Trung tâm Tin học Bách Khoa – Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN được thành lập theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHĐN-TCCB, ngày 04/04/2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng với mục tiêu ứng dụng toàn diện, hiệu quả CNTT trong và ngoài Đại học Đà Nẵng ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển, quản trị.

1.  Về đào tạo

Trung tâm là một trong những đơn vị đào tạo giúp chuẩn hoá kiến thức, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên với mục đích đáp ứng chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, yêu cầu tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước, cũng như yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người học, Trung tâm tiếp tục triển khai các khóa đòa tạo đạt chuẩn quốc tế về Tin học văn phòng, Tin học các chuyên ngành trong và ngoài Đại học Đà Nẵng.

2. Về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển

Ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển,Trung tâm đã và đang triển khai các chương trình phần mềm của Đại học Bách khoa. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao bậc đại học. Phối hợp với các đơn vị sản xuất phần mềm trong và ngoài nước, xây dựng các hệ thống cho các tập đoàn lớn.

3. Về quản trị

Mục tiêu của Trung tâm là trở thành đơn vị đầu mối của Đại học Bách khoa trong việc quản trị vận hành hệ thống CNTT cả phần cứng và phần mềm một cách hiệu quả, đảm bảo các vấn đề về dung lượng, tốc độ, bảo mật, an ninh mạng.

Với tư tưởng nếu thoả mãn với những gì đã đạt được hay dừng lại là sẽ thất bại, Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Đại học Bách khoa.